Solvieg Ågren

Foto: Peo Quick

Efter Musiklärarexamen 1963 och Musikpedagogisk examen i sång 1965 vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, fick Solvieg Ågren anställning som sångpedagog vid Örebro Musikpedagogiska Institut och Kommunala Musikskolan i Örebro. Från 1978, då ÖMI övergick till att bli statlig Musikhögskola, har Solvieg varit anställd på heltid som lärare i sång, sångmetodik, kördirigering och körsång.

Under sina 35 år inom musiklärarutbildningen har Solvieg hunnit utbilda ett hundratal sångpedagoger och det dubbla antalet kördirigenter för Sveriges musikliv. Hon har även startat och utvecklat en körpedagogisk påbyggnadsutbildning inom Örebro Universitet, en av tre i landet. Denna linje har nu fler sökande än någonsin och har det senaste året utvidgats till fyra nivåer.

Under 10 år vad Solvieg Ågren så kallad Riksförbundsdirigent i Riksförbundet Svensk Körsång och är fortfarande ofta anlitad som lärare i kördirigering och körsång bland Sveriges körledare och körsångare. Hon är fortfarande en av fyra medlemmar i utbildningsnämnden inom ovanstående förbund.

Foto: Peo Quick

Solvieg har också utvecklat Musikhögskolans Vokalensemble, en särskild utvald kör inom musiklärarutbildningen, till en hög konstnärlig nivå på både nationell och internationell basis. Fyra gånger har kören deltagit i internationella tävlingar, i Prag, Riva del Garda, Gorizia samt Wernigerode och har vunnit förstapris vid samtliga tillfällen. Solvieg har dessutom fått särskilt dirigentpris vid ovannämnda tävlingar. I december 2004 fick Vokalensemblen den ärofyllda inbjudan att medverka vid Luciakonsert i S:t Pauls Cathedral, London.

År 2001 utnämndes Solvieg Ågren av föreningen Sveriges Körledare, Körsam och Folksam till ”Årets Körledare”.

Förutom musikhögskolans körverksamhet leder Solvieg även en damkör, Vox Amabilis, på hög nivå samt fungerar som så kallad körexpert inom körlivet i stort, och sedan våren även den blandade kören Stella, bestående av före detta musikhögskolestudenter.

Som sångerska har Solvieg, förutom som romans- och oratoriesångerska, främst ägnat sig åt att sjunga nyskriven seriös musik, dels tillsammans med sin man Lennart Ågren, dels i den av honom ledda Aquariusensemblen, som på 70-, 80- och 90-talet var en av de ledande svenska ensemblerna inom den nutida konstmusiken. De gjorde varje år minst två stora konsertturnéer i regi av Svenska Rikskonserter.

Alla dessa erfarenheter som både sångerska och kördirigent på hög konstnärlig nivå har berikat och utvecklat Solvieg Ågren oerhört som pedagog, den profession som står hennes hjärta närmast. Med stolthet mottog hon därför 1995 det ”Pedagogiska priset” av dåvarande Örebro Högskola.

In English (PDF)